Filmul armata intunericului online dating

Posted by / 17-Jun-2017 08:46

Pentru români, prima conflagraţie mondială este evocată cu mândrie patriotică.Mai ales şi datorită faptului că în 1918, la finele războiului, dezideratul românilor de la începutul secolului XX, Marea Unire, era atins.În istoriografia românească, dar mai ales în mentalul colectiv, participarea României în Primul Război Mondial a fost un episod încărcat de eroism.Gloria victoriilor şi acţiunile impetoase ale soldaţilor români au lăsat în planul secund nenumăratele victime şi efortul considerabil de război.Armata 1 şi 2, adică 65 % dintre efectivele româneşti, au fost comasate la graniţa transilvană. Campaniile primului război mondial se prefigurau a fi un succes total pentru români. Unităţile române au intrat în Transilvania într-o atmosferă de entuziasm, atât în rândul trupei, cât şi al românilor ardeleni.

A primit o informaţie greşită, pe care a crezut-o fără ca măcar să verifice.Oraşul Turtucaia, situat în faţa Olteniţei, era punctul perfect de pătrundere a bulgarilor şi nemţilor pe teritoriul României.Localitatea era apărată cu trei valuri de amenajări militare.De altfel, această cronică neagră a înfrângerilor umilitoare în faţa armatelor germane, austriece şi bulgare este o pagină tristă din istoria românilor, puţin evocată.După o perioadă de neutralitate de doi ani, în anul 1916, în urma unui consiliu de coroană din 27 august ţinut la Palatul Cotroceni, s-a hotărât intrarea României în război de partea Antantei, o alianţă militară din care făceau parte state puternice precum Anglia, Franţa sau Rusia şi care se opunea Triplei Alianţe din care făceau parte în special Germania, Austro-Ungaria, Bulgaria şi Imperiul Otoman.

filmul armata intunericului online dating-19filmul armata intunericului online dating-68filmul armata intunericului online dating-13

Intrarea României în război a fost urmată aproape imediat de un dezastru militar de proporţii, în doar câteva luni, capitala ţării fiind cucerită, iar teritoriul statului redus doar la regiunea Moldovei.

One thought on “filmul armata intunericului online dating”

  1. Bustos, 18, brought three men with her to Hilarie's place, including two career criminals on probation for violent felonies. When Hilarie, 27, responded to the knock on the door, the men overpowered him and dashed inside, police said. "Hilarie was begging for his life, he was not putting up any kind of fight, and was telling them that he had a 5-year-old daughter," according to arrest reports obtained by the Orlando Sentinel.